آخرین آیه

 

هو اللطیف

بستر آسوده و رخوت

                در تن

پلکها سنگین است

       خواب نزدیک سحرگاه

             عجب شیرین است!

چشمها گاهی به صرافت

                 از دور

صفحه ی ساعت را

             می جوید

نیمه بیداری و رخوت

           همدست

به خودت میگویی: باز،

                   کمی فرصت هست

آه ... ای خفته ی بیدار دل اهل سجود

نکند دیر شود - آنچه تو پنداری زود؟

چه کسی چشم تو را برد

                  به خواب؟

چه کسی خواب تو را

                 شیرین کرد؟

چه کسی باز

            بر انگیخت تو را؟

آخرین آیه ی کهف

وقت خوابیدن

         یادت هست؟

این همان لحظه خوش بارقه روحانی ست

این همان موهبت قرآنی ست

پهلو از بستر راحت

               بردار

دل به فرمان الهی

            بسپار

و نمازی

          بگزار...

محمدجواد محبت

پ.ن: یکی از دوستا سوال کرده بودن که قضیه ی آیه آخر سوره کهف چیه؟ در جواب باید بگم که این آیه (قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الهکم اله واحد...) وقت خواب خوانده می شه برای اینکه در ساعتی که مد نظره بیدار بشید... اساسی جواب میده... از زنگ ساعت گوشی موبایل خیلی بیشتر!

10

/ 0 نظر / 5 بازدید