حتی شاید همراه با چند نقطه اضافی

هر چقدر کمتر می نویسم

بیشتر به خودم دروغ می گم.

بیشتر نمی فهمم که دنیا داره بازی م میده.

و وقتی ناراحت می شم، بیشتر طول می کشه تا حالم خوب بشه.

 

کسی مث من که حرف زدن براش سخته، به نوشتن محتاجه.

نیاز داره،

نیاژ.

/ 2 نظر / 24 بازدید
اعظم خانم

آخه برادر من! شوما که میدونی مشکلت چیه و راه حلش چیه. خب بیشین بینویس. بیشتر بینویس. من که نمیفهمم شوما جوونا چرا اینطوری اید.

1zahra

نیاز داره