/ 2 نظر / 45 بازدید
ف

اولا که به سبک خودت گفتم اسم بنویسم، وگر نه ما رو چه به پنهان کاری!! دوما خود این که حاضر شدی ی موضوع جدید وا کنی و از دو قطبی ایجاز های مخل و اطنابای ممل دربیای شاهدیه برای سوالاتی که نوشتی... حرف های بی سر و سامانی که جوابشون شاید هدف زندگیه، یا حداقل شرط اولیه برای رسیدن به او... که 'من عرف نفسه فقد عرف ربه'... یکی بهم میگفت تو بفقط یا، راه ها بهت نشون خواهند شد. راستی، امیدوارم همسفر خوبی باشم!

هدا پ.!

و این جور گم شدنای عجیبی که گاهی با همه ی غم شون خوشحال کننده ند برای من.. انگار که ته دلت بدونی اگه لای این سوالا گیر نکنی ، هیچ وقت پیدا نمیشی ..