یاد

می گویند، 

هرگاه آب می نوشی بگو: "یا حسین"

این روز ها که آب می بینی و نمی نوشی،

بگو: "یا عباس"


/ 11 نظر / 15 بازدید
نمایش نظرات قبلی
نیاز

کاش یه جو از مردانگی و وفای عباس به ما میرسید... خوش بحال حسین که فدایی چون عباس داشت

نیاز

کاش یه جو از مردانگی و وفای عباس به ما میرسید... خوش بحال حسین که فدایی چون عباس داشت

نیاز

روح خبیث نیزون (بر وزن کیوون):خانم مگه آزار داری دابل کامنت میذاری؟[شیطان][نیشخند]

نیاز

نماز روزه شما هم قبول حج آقا فهیمه[ماچ][بغل]

ناهید

ئــه اینو امروز تو گودر دیدم [نیشخند] [قلب]

حا میم

[گریه]

یه دوست

[گل]

خواهر عرووس

واي! چه قدر زيبا..! يا عباس...[گل]

آشنا

به یاد ماه بنی هاشم.