چرم ساغری

دور ماهوت میز که از سکه های طلا سائیده و فرسوده می شود، صندلی های کاهی چیده شده است و همین سادگی می رساند که مردمی که بدانجا می آیند تا برای ثروت و تجمل "بمیرند"، چه بی اعتنائی عجیبی نسبت به تجمل دارند. و این تضاد در هر زمینه ای که روح انسان با قدرت و نیرو برخورد تاثیر می کند دیده می شود! عاشق می خواهد دلبر خود را در اطلس و حریر ببیند و اندامش را با پارچه های لطیف مشرق زمین بپوشاند، اما غالب اوقات در بستری درویشانه از او کام بر میگیرد. جاه طلب آرزو می کند که در اوج قدرت باشد، و درهمان حال در لجن زار چاکر مئابی دست و پا می زند. تاجر در ته یک حجره ی نامطلوب و ناسالم روزگار می گذراند و خانه ی وسیعی بنا می کند، ولی با مرگ زودرس وی، پسرش برای تقسیم میراث خانه را به حراج می گذارد و از آنجا بیرون رانده می شود. باری، آیا چیزی بدمنظره تر از یک فاحشه خانه که برای عیش و لذت بدانجا می روند وجود دارد؟ مسئله ی غریبی ست! انسان همیشه با خویشتن در جدال است. آرزو هایش را بر اثر آلام کنونی از دست میدهد، و آلام خود را به امید آینده ای که به او تعلق ندارد فریب می دهد. از اینجاست که همه ی کارهای انسان رنگ نابخردی و ناتوانی دارد. آری، در این دنیا هیچ چیزی کامل نیست، مگر بدبختی!

 

/ 12 نظر / 23 بازدید
نمایش نظرات قبلی

آخ جووون مدرسه پاسخ: کوفت!!!

افتابگرون

بالاخره پوشودم اومدم متن هم خوندم راستی آپم

مرتا

سلام مستانه بانو.

vip

چقدر تعداد افراد ناشناس وبت زیاد شدن!!!![نیشخند] قبول ندارم!بدبختی هم کامل نیس! ببین!تو هر بدبختی رو می بینیفمیگی دیگه از این بد بخت تر نیسفژس فردا یه بد بخت تر ژیدا میشهفیعنی بدبختیا یی که می بینی هی تکمیل می خواد بشهفولی نمی شه!عین اون خط مجاور محور های مختصات که نمودار هی نزدیک میشه به محور ولی نمی رسه!

vip

ببخشید!تو پرشین بلاگ,جای پ و ویرگ.لم عوض میشه!![خجالت]

همون یکی

نه اصلا قبول ندارم

اصلنش هم تلاشت به درد همشیره ی ابوی ت میخوره. ملت میدونین تلاشش چی بود؟ لو بدم؟؟؟؟ یه خط نوشت تلاش تلاش تلاش تلاش...

همون یکی بودما

[نیشخند]