خلاقیت، خماقت، خریت

افراد به اندازه ی خلاقیتشون جا برای احمق بودن دارن. 

ولی وقتی خلاقیت همه رو ستایش کنی، میشی خر به تمام معنا.

________________________________________________________

پ.ن: چند دقیقه پیش یه جمله خوندم از ارسطو:

این نشانه ی یک ذهن فرهیخته است که می تواند اندیشه ای را در خود بگرداند، بدون اینکه آن را بپذیرد!

/ 9 نظر / 7 بازدید
مغول

ها ها!حال كردم با پرستو( منظورم ارسطو بود!) از رو حرف تو هم من هم احمقم هم خر!!!!!

اوا...! من همیشه ارسطو و پرستو و اسطوره و ساناز و با هم قاطی می کنم! آپت خیلی قشنگ بود.حال نمودیم بسی بسیاار. نمزا روزه هاتم قبول فهیمه خانوم بی معرفت!(زحمتی داره فهمیمه رو درس نوشتن!:دی) التماس دعا.... [گل]

حا میم

افراد به اندازه ی خلاقیتشون جا برای احمق بودن دارن. ولی وقتی خلاقیت همه رو ستایش کنی، میشی خر به تمام معنا. تاحالا با یه جمله انقدر موافق نبودم[دست]

vip

یه کینیمال نویس حرفه ای شدی ها!

vip

کینیمال نویس همان مینیمال نویس می باشد!!!!

[افسوس] نخیرم! باور نمیکنم فهمیمه خااانوم. تو بی معرفتی.[قهر]

Narcis

[سوال][متفکر]

نیاز

[خرخون]

black & white

سلام! دلمان برایت تنگیده بود گفتیم سری بزنیم ![قلب] مجید جان حماقت نه خماقت شاید هم از عمد کردی که عنوانت ست باشه[نیشخند] یا مهدی(عج)