گذر به پیمانه ی روز

هرشب که یکی از این قرص های زینک میخورم؛

یادم میفته که یک روز دیگه هم از عمرم کم شده...

/ 2 نظر / 51 بازدید
سیده زهرا

فهیمه فقط تو خوب بودی تو غرفه ثبت نام چندتا خوب دیگه هم بودن اما تو از همه خوب تر بودی، با اینکه گند زده بودی به فایل اکسل

آذر

یا ب زندگیت اضافه.