سوژه ی صرفنی!

دو تا سیبلینگِ ما امروز رفته بودن کنکور بدن، بعد وقتی برگشتن واسه طفره رفتن از سوال جوابای ما می گفتن: "شایعه شده بود ناهار میدن رفتیم ببینیم قضیه چیه. دروغ بود بابا!" ابرو

/ 3 نظر / 18 بازدید
hOda

بعد حالا الان اون موضوعو بی خیال! موضوع جدید اینه که شما کجا بودی امروز اونوخ؟؟!

هشت الهفت

خیلی قشنگ بود. آره ما فکر کردیم نذری می دن. ندادن بی انصافا...[چشمک]

بیدل

سیبیلینگ شما خبرنداشتن که کوچه علی چپ خیلی شولوغه.