جالبه! 

بعضی موقه ها تازه وقتی نیتت برای انجام یه کاری درست میشه که بنظرت خیلی سخت بیاد! با این حساب سخت بودن کارای بایدی همیشه بد نیست...