افراد به اندازه ی خلاقیتشون جا برای احمق بودن دارن. 

ولی وقتی خلاقیت همه رو ستایش کنی، میشی خر به تمام معنا.

________________________________________________________

پ.ن: چند دقیقه پیش یه جمله خوندم از ارسطو:

این نشانه ی یک ذهن فرهیخته است که می تواند اندیشه ای را در خود بگرداند، بدون اینکه آن را بپذیرد!