امروز همه ی تیکه مجله ها و تیکه روزنامه ها و خلاصه ورق پاره هایی که از اول راهنمایی تا حالا نگه داشته بودمو خیلی بی سرو صدا ریختم دور.

یه لحظه احساس کردم وقتی عتیقه هایی که بهشون دل بستی رو دور می ریزی، دور، نزدیک میشه...