دیروز از بغل هر کی رد میشدم، خیلی جدی بهم میگفت: "فلانی، عطرت چیه؟ فوق العادس!" منم با کمال اعتماد بنفس عطرمو معرفی می کردم!

بعد از ظهر که رسیدم خونه مامان گفتن: "اه! فهیمه از دیشب تا حالا دوش نگرفتی؟؟ هنوز بوی زغال میدی!!"

حالا جالبه، این عطر ما انقد عیارش بالاس که با حمام رفتن هم محو نمی شه!