هو القدیر الحکیم

 

چه حکمتیست که امشب،

شب میلاد خورشید

دل ماه گرفته است ...!؟

 

شیعه! تو ماه علی (ع) هستی. جلوه گاه قدرت و صولت حیدری، در تب تاریک این تاریخ ترسناک ... و حلول عشق توست؛ واصل این شکاف عمیقی که بین حقیقت و واقعیت هستی بشر حائل است.

آئیـــــنه باش. نگذار چرکین شوی که آنوقت دیگر بدرد نخواهی خورد برای وارث بودن. وارث غیرتی اجدادی که سینه به سینه از دستان مهربان خود او، احاطه بر قلب تو پیدا کرده ست.

نگذار وزش غبار، تو را از باد آوردگان و باد بردگان رقم زند ...

 

خورشید هست

و تو آینه ای.

خورشید خورشیـــــــدی می کند...

تو آینه بمان، تا

نور.

تا نور ...

 

یا علی 

 

عکس از: اینجانب