هو العلیم

لجبازی نکن دختر! برگرد! دیگر چه میخواهی بگویی؟ دیگر چه طرفند و استدلالی مانده که برایشان نیاورده ای تا دلت را بدان خوش کنی؟ ... به حال خود رهایشان کن و بگذار هر قدر که می خواند به سخره ات بگیرند و در حالی که یک جمله هم از حرفهایت نمی فهمند، به هر کلمه ات ایرادی وارد کنند و در خوشی احمقانه شان غرق شوند ... می خواهی از سادگی و گیرایی کلامت سوء استفاده کنند؟ یا می خواهی حرفت را توی مخ یک عده نفهم فرو کنی و وادار به پذیرششان کنی؟ کاری که براحتی می توان گفت با هدفت تناقض فاحشی دارد!

لجبازی؟ کدام لجبازی؟؟ آن هم با این ها که تنها دلیل و برهانی که پیش چشمشان مستدل جلوه می کند، حتما باید در راستای منافع شخصی شان باشد! اشتباه نکن! یک دنده و غد هستم، اما این جماعت دیگر روی من را هم سفید کرده اند والله! بحث چیز دیگری ست ... نمی توانم اسمش را لجبازی بگذارم. یعنی حتی آن روحیه ای که در درون، وادارم می سازد تا بایستم و به تحلیل های مضحکشان فکر کنم و برای رد آن ها دلیل بیاورم، همان روحیه ای نیست که بخاطرش گاهی لجباز می شوم. گفتم که، بحث چیز دیگری ست ...

شاید یک نوع تعحب باشد، یا شاید بخاطر اینست که نمی توانم باور کنم آنها با تکیه بر اینچنین مبانی سست و بی اساسی گام بر می دارند و خط مشی خود را بر پایه ی چنین عقایدی طراحی می کنند! ... چه کلمات قلمبه سلمبه ای!! بعید می دانم هیچ کدامشان - علی رغم آن همه دک و پز روشنفکرانه - از خط مشی و پایه و طراحی و این حرف ها، چیزی سر در بیاورند. از من می شنوی، این ها را که برایشان بگویی باز مسخره کردن تو را از سر می گیرند!

عجیب است، هم من عجیبم که ذهنم را از تکاپوی یافتن روشی برای بازداشتن آنان از این گونه دیدن مسائل منع نمی کنم و اصلا نمی توانم منع کنم؛ هم آن ها عجیبند که اصلا گوئیا گوش ندارند ... چه رسد به عقل!

عجیب است که دست بردار نیستم. انگار توی کَتَم نمی رود، موجودی که اشرف مخلوقات است بخواهد این چنین سطحی نگر باشد. موضوع لجبازی نیست؛ راستش، شگفت زده ام!

_________________________________________________

پ.ن خیلی مهم: بدینوسیله، دهم اردی بهشت ماه، تولد دو تا از عزیز ترین دوستانم ( مغول و احمد ) رو تبریک میگم و براشون بهترین ها رو آرزو می کنم قلب

اطلاعیه ی خیلی خیلی مهم:

"فوت شد دوست عزیز، دیر اومدی. درضمن پاکش کردم چون میدونستم هر کی بیاد به جای نظر دادن راجع به متن در مورد پاورقی خیلی خیلی مهم و چالش بر انگیز نظر میده!"

نکته: اطلاعیه "هیچ ربطی" به متن نداشت.