به نام خدا

سعی کن فراموش کنی ...

اگر فراموش کنی، یادت می ماند. خیلی خوب هم یادت می ماند. و یا حتی شاید توانستی یک روز بفهمی آخر کدامتان مقصر بودید. یا اصلا چه شد!

ولی همه ی این ها به شرطی اتفاق می افتد که فراموش کنی. وگرنه، آنقــــدر غرق در حادثه می شوی که چشمهایت بروی آنچه باید ببینی، بسته می شود.

 سعی کن فراموش کنی. فراموش کن. از خدا بخواه که کمکت کند تا فراموشش کنی. فراموش کن. فراموش کن. فراموش کن...

پ.ن: بیهوده است

جلو نمی رویم

دور خود می چرخیم

این را عقربه‌های ساعت هم تأیید می‌کنند.../.